ΟΛΟΚΛΗΡΏΘΗΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (2017)

περισσότερα στη σελιδα : Εκπαίδευσεις-Σεμινάρια

 


Καλωσήρθατε στη
'Διαπροσωπική Ψυχοθεραπεία Ελλάδας'


                                iptgreece@hotmail.com                              


                                interpersonalpsychotherapy-greece@hotmail.com


                                tel : +30 210 6742889  &   2111186594      Μια σημαντική δραστηριότητα είναι  η  διάδοση  της  Διαπροσωπικής  θεραπείας             
      στην Ελλάδα μέσω  Εκπαιδεύσεων, Εποπτειών, Σεμιναρίων, Δημοσιεύσεων.

      Επίσης, προσφέρει IPT πρόληψη και ψυχοθεραπεία σε εφήβους και ενήλικες για

      διάφορα θέματα που άπτονται της διαπροσωπικής θεραπείας όπως:

      διαπροσωπικές
σχέσεις, επικοινωνία και συγκρούσεις, μεταβατικές αλλαγές στη
     
      ζωή, απώλεια και
θλίψη, κατάθλιψη, νευρική βουλιμία, υπερφαγία εφήβων, εφηβι-

      κή κατάθλιψη, διπολική
διαταραχή, προγεννητική και μεταγεννητική κατάθλιψη 

      από το Μάλαμα - Ινστιτούτο
Ψυχολογικών  Εφαρμογών απο το 2010.


     
                                  
                                                 
                                                    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
        στην πιστοποιημένη ερευνητικά και εμπειρικά διαπροσωπική θεραπεία.                                         

   
      Με την ολοκληρωσή της οι συμμετέχοντες πιστοποιούνται ως

      Επιπέδου Α' εκπαιδευόμενοι στη διαπροσωπική θεραπεία.
.      Βασικοί εκπαιδευτές : Ιωάννης Ταχματζίδης & Αναστασία Μάλαμα       Η εκπαίδευση στη Διαπροσωπική Θεραπεία στην Ελλάδα έχει Διεθνή

      αναγνώριση
όπως ορίζεται απο το : Interpersonal Psychotherapy Insti-

      tute-Iowa, USA,
International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT)    

                            


Ιωάννης Ταχματζίδης & Αναστασία Μάλαμα 

Εκπαιδευτές  &  Επόπτες Διαπροσωπικής θεραπείαςtachmatzidis@ipse.gr  
malamanatal@ipse.gr

.

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως άνευ γραπτής αδείας του εκδότη ή κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.  
Δημιουργήθηκε και Αναπτύχθηκε απο το  Ινστιτούτο Ψυχολογικών Εφαρμογών (ΙΨΕ)

(2010)