Καλωσήρθατε στη 


                  'Διαπροσωπική Ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα' (ΔΙ.ΨΥ.Ε)


      
   tel /fax : (0030) 21111 86594  210 6742889 

malamanatal@ipse.gr     tachmatzidis@ipse.gr


www.iptgreece.com

 
      Aναγνωρισμένο, πιστοποιημένο παράρτημα  από το Interpersonal Institute – Iowa, USA
                                                                                                                                          
      για  εκπαιδεύσεις / εποπτείες της Διαπροσωπικής θεραπείας στην Ελλάδα.

      Πλήρη μέλη στη Διεθνή Ένωση για τη Διαπροσωπική Θεραπεία (International Society

      for Interpersonal Therapy – (ISIPT).


      Μια σημαντική δραστηριότητα του ΔΙ.ΨΥ.Ε. και του ®Ινστιτούτου Ψυχολογικών 

      Εφαρμογών τα τελευταία  χρόνια  είναι  η  διάδοση  της  Διαπροσωπικής  θεραπείας
     
      στην Ελλάδα μέσω Εκπαιδεύσεων, Εποπτειών, Σεμιναρίων, Δημοσιεύσεων και

      Ατομικής  Ψυχοθεραπείας. 
     
                                  


                                                                                                   ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2014 


            στην πιστοποιημένη ερευνητικά και εμπειρικά διαπροσωπική θεραπεία

 
       
            Με την ολοκληρωσή της οι συμμετέχοντες πιστοποιούνται ως Επιπέδου Α'

            εκπαιδευόμενοι στη διαπροσωπική θεραπεία
.                       Βασικός εκπαιδευτής : Professor Scott Stuart MD, Πρόεδρος, επί σειρά ετών,
     
            της Διεθνούς Ένωσης για τη Διαπροσωπική Θεραπεία (ISIPT) και του

            Interpersonal Institute – Iowa, USA
               Η εκπαίδευση στη Διαπροσωπική Θεραπεία στην Ελλάδα είναι υπό την
 
             αιγίδα του
:


  •       Ινστιτούτου Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας - Iowa, USΑ
  •       Πιστοποιημένη από το Ινστιτούτο Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας
  •       Προτεινόμενη από τη Διεθνή Ένωση Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας και 

  •  Αναστασία Μάλαμα,   Ιωάννης Ταχματζίδης: Εκπαιδευτές  &    Διεθνής Επόπτες στη  Διαπροσωπική θεραπεία.


.

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως άνευ γραπτής αδείας του εκδότη ή κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.  
Δημιουργήθηκε και Αναπτύχθηκε απο το  Ινστιτούτο Ψυχολογικών Εφαρμογών (ΙΨΕ)

(2010)