Καλωσήρθατε στη
'Διαπροσωπική Ψυχοθεραπεία Ελλάδας'


         

iptgreece@hotmail.com                                          


interpersonalpsychotherapy-greece@hotmail.com                                     tel : (0030)   210 6742889    fax : (0030) 21111 86594

      Μια σημαντική δραστηριότητα είναι  η  διάδοση  της  Διαπροσωπικής  θεραπείας

      στην Ελλάδα μέσω  Εκπαιδεύσεων, Εποπτειών, Σεμιναρίων, Δημοσιεύσεων.

      Επίσης, προσφέρει IPT
πρόληψη και ψυχοθεραπεία σε εφήβους και ενήλικες για

      διάφορα
θέματα που άπτονται της διαπροσωπικής θεραπείας όπως διαπροσωπικές

      σχέσεις, επικοινωνία και συγκρούσεις, μεταβατικές αλλαγλες στη ζωή, απώλεια και

      θλίψη, κατάθλιψη, νευρική
βουλιμία, υπερφαγία εφήβων, εφηβική κατάθλιψη, διπολική

      διαταραχή, προγεννητική και μεταγεννητική κατάθλιψη
  από το Μάλαμα - Ινστιτούτο

      Ψυχολογικών 
Εφαρμογών απο το 2010.


     
                                  


                                                                                                   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  


            στην πιστοποιημένη ερευνητικά και εμπειρικά διαπροσωπική θεραπεία

 
       
            Με την ολοκληρωσή της οι συμμετέχοντες πιστοποιούνται ως Επιπέδου Α'

            εκπαιδευόμενοι στη διαπροσωπική θεραπεία.
.           Βασικοί εκπαιδευτές : Professor Scott Stuart MD, Πρόεδρος, επί σειρά ετών,
     
            (εως το 2015), της Διεθνούς Ένωσης για τη Διαπροσωπική Θεραπεία (ISIPT) και
           
            του
Interpersonal Institute – Iowa, USA, Ioannis Tachmatzidis, Anastasia Malama             Η εκπαίδευση στη Διαπροσωπική Θεραπεία στην Ελλάδα είναι υπό την
 
             αιγίδα των
:


  •       Ινστιτούτου Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας - Iowa, USΑ
  •       Πιστοποιημένη από το Ινστιτούτο Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας
  •       Προτεινόμενη από τη Διεθνή Ένωση Διαπροσωπικής Ψυχοθεραπείας


  • Ιωάννης Ταχματζίδης,     Αναστασία Μάλαμα 

  •  Εκπαιδευτές  &  Επόπτες στη  Διαπροσωπική θεραπεία  • malamanatal@ipse.gr                       tachmatzidis@ipse.gr
.

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως άνευ γραπτής αδείας του εκδότη ή κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.  
Δημιουργήθηκε και Αναπτύχθηκε απο το  Ινστιτούτο Ψυχολογικών Εφαρμογών (ΙΨΕ)

(2010)