Βίντεο: παρουσίαση ΙΡΤ  "Περιστατικά" στα βιβλιοπωλεία καθώς και ένας αριθμός βιβλίων  διαθέσιμος  διαδικτυακά.


 Α. Μάλαμα,  Ι. Ταχματζίδης (2014),   "ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  ΑΓΧΟΥΣ - ΦΟΒΙΑΣ,   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  ®ΙΨΕ

ISBN 978 – 960 – 93 – 5643 - 5Το βιβλίο αφορά αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης του άγχους καθώς διαπραγματεύεται την επίδραση του άγχους και των φοβιών στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.  Βιβλία, Επιστημονική Επιμέλεια Ινστιτούτο ψυχολογικών Εφαρμογών(ΙΨΕ)