ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Εκπαίδευση στη Διαπροσωπική Θεραπεία(2019)

περισσότερα στη σελίδα : Εκπαιδεύσεις-Σεμινάρια


 


Καλωσήρθατε

στη 'Διαπροσωπική Ψυχοθεραπεία Ελλάδας¨

iptgreece@hotmail.com

 +30 210 6742889 & 2111186594

Μια σημαντική δραστηριότητα από το 2011 είναι η διάδοση της Διαπροσωπικής θεραπείας στην Ελλάδα μέσω Εκπαιδεύσεων, Εποπτειών, Σεμιναρίων και Δημοσιεύσεων. Προσφέρετε σε Εφήβους & Ενήλικες πρόληψη, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία  σε ποικίλα ψυχολογικά θέματα που άπτονται της διαπροσωπικής θεραπείας όπως:

Διαπροσωπικές σχέσεις

Επικοινωνία και συγκρούσεις

Μεταβατικές αλλαγές ζωής

Κατάθλιψη

Νευρική βουλιμία

Νευρική ανορεξία

Υπερφαγία εφήβων

Άγχος

Σχέσεις Οικογένειας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες πιστοποιούνται ως Επιπέδου Α' στη θεωρία & διαγνωστική δομή διαπροσωπικής θεραπείας.

Η εκπαίδευση στη Διαπροσωπική Θεραπεία έχει Διεθνή αναγνώριση 

Εκπαιδευτές & Επόπτες Διαπροσωπικής θεραπείαs

tachmatzidis@ipse.gr malamanatal@ipse.gr


Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας(Ν. 2121/1993) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως άνευ γραπτής αδείας του εκδότη ή κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.


Δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Ψυχολογικών Εφαρμογών (2010)