ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Εκπαίδευση στη Διαπροσωπική Θεραπεία(2022)

περισσότερα στη σελίδα : Εκπαιδεύσεις-Σεμινάρια


 


 'Διαπροσωπική Ψυχοθεραπεία Ελλάδας'

iptgreece@hotmail.com

 +30 210 6742889 & 2111186594

Μια σημαντική δραστηριότητα από το 2011 είναι η διάδοση της Διαπροσωπικής θεραπείας στην Ελλάδα μέσω Εκπαιδεύσεων, Εποπτειών, Σεμιναρίων και Δημοσιεύσεων. Προσφέρετε σε Εφήβους & Ενήλικες πρόληψη, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία  σε ποικίλα ψυχολογικά θέματα που άπτονται της διαπροσωπικής θεραπείας όπως:

Διαπροσωπικές σχέσεις

Επικοινωνία και συγκρούσεις

Μεταβατικές αλλαγές ζωής [ εφηβεία, αλλαγή τόπου κατοικίας, απώλειες)

Κατάθλιψη

Νευρική βουλιμία

Υπερφαγία εφήβων

Άγχος Εξετάσεων

Γενικευμένο Άγχος

Σχέσεις Οικογένειας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες πιστοποιούνται ως Επιπέδου Α' στη θεωρία & διαγνωστική δομή διαπροσωπικής θεραπείας.

Η εκπαίδευση στη Διαπροσωπική Θεραπεία έχει Διεθνή πιστοποίηση. 

Με Εποπτεία 4 κλινικών περιστατικών & εκπαίδευση στη Διαπροσωπική Θεραπεία οδηγεί σε Διεθνή πιστοποίηση θεραπευτή διαπροσωπικής θεραπείας.

Περισσότερες πληροφορίες tachmatzidis@ipse.gr      malamanatal@ipse.gr

Διεθνώς Εκπαιδευτές & Επόπτες Διαπροσωπικής θεραπείαs


Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας(Ν. 2121/1993) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως άνευ γραπτής αδείας του εκδότη ή κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.


Δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Ψυχολογικών Εφαρμογών (2010)